Netthinneløsning

Netthinneløsning er en tilstand som oppstår når netthinnen løsner fra den bakre delen av øyet. Det er en alvorlig tilstand som trenger behandling raskt. Synet forsvinner i den delen som har løsnet.

Netthinneløsning innebærer at netthinnen løsner fra festene sine mot årehinnen.

Netthinnen er en tynn hinne som kler øyets innside, der det sitter millioner av synsceller som tar i mot og formidler alle synsinntrykk. Bak netthinnen sitter årehinnen som har til oppgave å forsørge netthinnen med næring og oksygen. Dersom netthinnen løsner fra årehinnen, får ikke synscellene den næringen den trenger for å fungere. Det er dette som kalles for netthinneløsning, en øyesykdom som medfører synsnedsetting dersom den ikke behandles raskt.

Årsaker til netthinneløsning

Netthinneløsing oppstår som regel spontant, og risikoen for dette øker med alderen. Hos yngre personer er den vanligste årsaken til netthinneløsning en skade eller slag mot øyeregionen.

Netthinneløsning kan oppstå som følge av en glasslegemeløsning. Glasslegemet er en geleaktig væske som fyller øyet og har flere festepunkter i netthinnen. Konsistensen på glasslegemet endrer seg med økende alder og blir mer flytende. Ofte vil den etterhvert løsne fra netthinnen. Dette er som regel udramatisk, men det kan i svært sjeldne tilfeller føre til at det rives et hull i netthinnen. I dette hullet kan væske renne inn bak netthinnen og separere den fra årehinnen. Næringstilførselen til synscellene blir brutt og de kan ikke lenger formidle synsinntrykkene som de skal. Jo lenger tid synscellene er separert fra næring og oksygen, jo større er risikoen for varige skader. Derfor er det er viktig med rask behandling.

Glasslegemet kan også løsne som følge av slag og skader.

Høy nærsynthet øker risikoen for netthinneløsning. Årsaken til det er at øyet som regel er lenger ved nærsynthet, noe som igjen kan medføre at netthinnen strekkes ut. En tynn netthinne er skjørere, og det kan lettere kan gå hull i den.

Andre faktorer som øker risikoen for netthinneløsning er arvelighet, linsebytte, ytre skader og visse sykdommer som for eksempel diabetes (diabetesretinopati).

Netthinneløsning rammer sjelden begge øynene samtidig. Er du blitt rammet av netthinneløsning i ett øye, øker dog risikoen for at det andre øyet også vil rammet med tiden.

Symptomer på netthinneløsning

Du kjenner som regel ingen smerte ved netthinneløsning, men symptomene oppstår ofte plutselig. Du kan se bevegelige punkter, flekker, streker eller ringer i synsfeltet. Du kan oppleve lysglimt og mørke skygger i ytterkant av synsfeltet. De mørke skyggene vokser og gjør synsfeltet snevrere til større del av netthinnen som løsner. Dersom du opplever at du ser tåkete, kan det være et tegn på at netthinnen har løsnet der den gule flekken sitter.

Behandling av netthinneløsning

Hvilken type behandling som er nødvendig, avhenger av hvor mye av netthinnen som har løsnet. I et tidlig stadium, der det har oppstått et hull eller en liten rift i netthinnen, går det ofte å behandle med laser.

Dersom netthinnen derimot har løsnet mye, kreves det en operasjon for å stoppe sykdomsforløpet. Det finnes ulike operasjonsmetoder for å få netthinnen festet igjen. En vanlig metode er å operere ut glasslegemet og erstatte den med gass for å trykke netthinnen på plass inn til årehinnen. Operasjonen kompletteres med en laserbehandling som tetter hullet i netthinnen og forhindrer væske å renne bak netthinnen igjen.

Netthinneløsning kan føre til permanent synsnedsetting dersom skadene er omfattende eller dersom man ikke kommer raskt nok til behandling. Om behandling settes raskt i gang, og dersom den gule flekken ikke har blitt skadet, kan synet bli helt bra igjen.

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636

Ring oss

Kundeservice
Man – Fre 08:00 – 15:30
23 96 03 92

Stille et spørsmål

Lære mer

Gratis brosjyre
Last ned

Se prisene våre
Pris øyelaser
Pris linsebytte

Book en undersøkelse
Book nå