Netthinnen (retina)

Lengst bak i øyet sitter netthinnen, en tynn hinne som dekker øyebunnens innside. Den er omtrent en halv millimeter tykk og består av ti lag, deriblant tre med nerveceller og to med synapser.

Netthinnen dekker øyebunnens innside og er der du finner alle våre millioner av synsceller.

I netthinnen finnes det millioner av synsceller som mottar og registrerer lyset som kommer inn i øyet når du ser på noe. Synscellene omformer lyset til nerveimpulser som sendes til hjernen via synsnerven. Hjernen tolker informasjonen og bildet du har foran deg oppstår i bevisstheten din.

Lysstrålene skal fokuseres på netthinnen

Når du ser på noe, kommer det lysstråler fra det du ser på inn i øyet. For at du skal se bra, skal disse lysstrålene brytes og samles i et punkt på netthinnen (brennpunkt/fokus). Dersom lyset samles for tidlig, foran netthinnen, eller for sent, bak netthinnen, er det du ser på ute av fokus og du vil ikke se klart.

Netthinnens staver og tapper

Det finnes to typer av lyssensitive synsceller i netthinnen – staver og tapper. Stavene kan registrere forskjellen i lysstyrke og hjelper deg å kunne se i svakt lys eller mørket. Største delen av vårt perifere syn utgjøres av staver.

I tappene sitter vårt farge- og detaljsyn. Tappene er mindre lyssensitive enn stavene og benyttes først og fremst når du ser i god belysning. Det er mange millioner færre enn stavene og de fleste av tappene er lokalisert sentralt på netthinnen der de sitter spesielt tett i det området som kalles for den gule flekken (macula). Dette medfører at den gule flekken er det området på netthinnen der du ser aller skarpest, og som gjør at du kan lese denne teksten her akkurat nå. Det skarpe synet utgjør en svært liten prosent av det totale synsfeltet, hvilket er årsaken til at du trenger å flytte blikket for hvert ord du leser. Synsskarpheten avtar raskt utenfor det sentrale punktet i gule flekken og blir dårligere til lenger ute i periferien man kommer.

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636