Kvalitetsarbeid

Memira er den eneste i bransjen med en egen dedikert avdeling som sikrer kvaliteten i alle våre kliniske prosesser. Vårt systematiske kvalitetsarbeid sikrer det best mulige resultatet for deg, samtidig som vi alltid utvikler våre kliniske prosesser.

Kvalitetsavdelingen

Avdelingen jobber med å finne, utvikle og sikre de forskjellige operasjonsmetodene vi tilbyr.
Les mer om vår kvalitetsavdeling her

Vi sikrer kvaliteten

Kvalitetssikring er en sentral del av kvalitetsarbeidet. Denne sikringen gjennomføres av kvalitetsavdelingen – som fungerer som et uavhengig granskningsorgan for alle prosesser.

Kliniske resultat analyseres løpende på så vel metode som øyelege og optiker. Dessuten gjennomfører vi kundefornøydhetsundersøkelser på alle undersøkte og opererte kunder. Resultatene fra disse undersøkelsene sammenlignes og analyseres for å sikre at det kliniske resultatet samsvarer med kundens forventninger. Ytterligere en del i kvalitetssikringsarbeidet, er å sikre at alle medarbeidere får korrekt klinisk utdannelse. Kvalitetsavdelingen har ansvaret for innholdet i alle kliniske opplæringer, både når det gjelder introduksjon og videre utdanning. Dette er kjernen i vårt kvalitetsarbeid.

Beste skussmålet; fornøyde kunder

Vårt kvalitetsarbeid skal bidra til fornøyde kunder. Alle kundene får derfor muligheten i å delta i en fornøydhetsundersøkelse og gi oss kommentarer og konkrete tilbakemeldinger på sin opplevelse hos oss. Kunder som velger å operere seg, får mulighet til å gi oss feedback både 3- og 12 måneder etter sin operasjon. De som ikke gjør en operasjon hos oss, får samme mulighet 3 måneder etter sin forundersøkelse.

Vårt utstyr

Vi benytter markedets mest utprøvde og veldokumenterte tekniske hjelpemiddel og metoder.Kenny Fogel Technical Manager

– Vi benytter markedets mest utprøvde og veldokumenterte tekniske hjelpemiddel og metoder. Vi gjennomfører preventivt vedlikehold på maskinene vi bruker til behandlingene. Kontroller og vedlikehold gjennomfører vi dobbelt så ofte som produsentene foreskriver. I forkant av hver eneste behandlingsdag, utfører vi også tester samt kalibreringer og justeringer slik at maskinene ikke bare skal fungere, men også prestere optimalt til hver eneste behandlingsdag.

Doble undersøkelser – høyere sikkerhet

Siden en øyeoperasjon innebærer en permanent forandring, er det viktig at dine øyne undersøkes av flere uavhengige eksperter før du tar din beslutning. Den første delen av forundersøkelsen gjennomføres av en optiker for å avgjøre om du er velegnet for en synskorrigerende operasjon. Ettersom hensikten med operasjonen er å korrigere en synsfeil med det samme resultat som om feilen ble korrigert med briller eller kontaktlinser, har optikeren en svært sentral rolle i valget av operasjonsmetode.

På operasjonsdagen gjennomfører øyelegen den andre delen av forundersøkelsen. Da verifiserer legen optikerens målinger og konklusjoner, i tillegg til å vurdere om dine øyne ut i fra et anatomisk og medisinsk perspektiv kan opereres. Ingen vil bli operert hos Memira om ikke både en optiker og en øyelege har konkludert med et ja til en operasjon.

Bestill time

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller bestill via telefon på 23 96 03 92

Ring oss

Kundeservice
Man – Fre 08:00 – 15:30
23 96 03 92

Stille et spørsmål

Lære mer

Gratis brosjyre
Last ned

Se prisene våre
Pris øyelaser
Pris linsebytte

Book en undersøkelse
Book nå