Reduser behovet for lesebriller med Monovision eller Mini-monovision

Monovision og Mini-monovision er metoder som Memira bruker for deg som har begynnende alderssyn, men ikke tilstrekkelig utviklet alderssynthet til å gjøre et linsebytte. Dette er vanligvis aktuelt mellom 40 og 50 år og fungerer bra i kombinasjon med behandling av andre synsfeil eller hvis du bare er alderssynt.

Monovision behandling kan utføres med laser eller linseimplantat, og teknikken benyttes av og til også ved linsebytteoperasjoner. I noen tilfeller holder det å operere et øye for å oppnå godt syn på avstand og nært. Da vil prisen være 60% av listeprisen for to øyne.

Pris øyelaser

Metoden som utsetter behovet for lesebriller

Alle mennesker får alderssyn rundt 45 år, også de som tidligere har gjennomgått en øyelaserbehandling. Imidlertid finnes det spesielle øyelaserteknikker som kan forsinke og / eller redusere behovet for lesebriller samtidig som du får andre synsfeil behandlet. Monovision eller Mini-monovision er teknikker som kan være et godt alternativ for deg som for øyeblikket har et primært problem med for eksempel nærsynthet, men som er i en alder der alderssyn vanligvis dukker opp.

Monovision med øyelaser

Monovision innebærer at det ene øyet bevisst gjøres litt nærsynt, mens det andre øyet korrigeres for skarpt syn på avstand. Monovision kan oppnås på flere forskjellige måter; med kontaktlinser, monofokale linser under linsebytte, linseimplatat, eller ved hjelp av en øyelaserbehandling. Resultatet er at du ser skarpt på avstand med det ene øyet, og skarpt på nært hold med det andre.

Hva skjer med synet?

Årsaken til at monovision er en effektiv metode for å redusere problemer med aldersyn, er fordi et litt nærsynt øye ser gjenstander på nært hold uten briller. For noen kan tanken på å ha et øye for nærsynthet og et øye for langsynthet virke fremmende. Hvordan kan dette resultere i et tilfredsstillende resultat? Det kreves en tilhelningsperiode ettersom hjernen blir vant til de nye forholdene, men faktum er at monovision i de fleste tilfeller fungerer bra. Riktignok betyr dette et kompromiss, da noen føler at synet ikke føles helt perfekt i det fjerne, hvorpå behandlingen ikke passer for alle heller. Men for de med begynnende alderssyn, som ønsker å redusere behovet for briller og som ikke har et yrke eller en hobby som krever en veldig skarp synsstyrke, kan monovision være et veldig godt alternativ.

Med monovision gjøres det ikke-dominerende øyet vanligvis litt nærsynt, mens det dominerende øyet korrigeres for skarpt syn på avstand. Øynene jobber fremdeles sammen, men hjernen henter mer informasjon fra øyet som ser tydeligst på de forskjellige avstandene. Selv med normalt syn bruker hjernen mer informasjon fra det dominerende øyet når vi fokuserer på avstand.

Evaluering før monovision

Som sagt trenger hjernen litt tid på å tilpasse seg de nye forholdene og for at synet skal oppleves som godt både nært og langt. I noen tilfeller er denne justeringen ikke engang mulig. Våre optikere foretar grundige vurderinger og anbefaler monovision i tilfeller der de mener det er den beste løsningen for pasienten. Hvis det er den minste usikkerhet – hos optikeren eller hos pasienten – om pasienten kan godta monovision, er det mulighet for å låne spesialtilpassede kontaktlinser hjemme – kontaktlinser som simulerer effekten av monovision. Disse kan testes en stund, og hvis hjernen er i stand til å tilpasse seg, og du føler at synet fungerer bra, kan du være en passende kandidat for en laserbehandling med monovision.

Mini-monovision med øyelaser eller linseimplantat?

Hvis forskjellen mellom øynene i tradisjonell monovision viser seg å være for stor for hjernen å tilpasse seg, er alternativet mini-monovision. Dette betyr at det ene øyet bare er minimalt nærsynt, med en maksimal forskjell på 0,75 D mellom øynene. Det er en så liten forskjell mellom øynene at de fleste pasienter klarer å tilpasse seg det. Med mini-monovision er også langsynthet vanligvis bedre enn ved vanlig monovision, mens nærsynthet vanligvis er litt verre. Denne metoden kan derfor anbefales for de som ikke har så høyt utviklet alderssyn. Eller for de som har større behov for godt langsyn enn de har for god nærsynthet og / eller er villige til å bruke lesebriller noen ganger når de jobber tett. Til og med mini-monovision skal stimuleres og evalueres før en øyelaserbehandling eller en linseimplantat operasjon.

Spør oss

Bestill time

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller Bestill via telefon på 23 96 03 92