Forventet resultat etter synslaser?

Det er egentlig helt fantastisk å tenke på at  muligheten for å rette opp synsfeilen sin med synslaser finner!

Det er en metode det har blitt forsket på i mange, mange år og man finner stadig forbedringer i behandlingsprosedyren og lasermaskinene samt teknologien forøvrig. Dette har gitt millioner av mennesker i hele verden en helt ny hverdag, hvor man har kunnet leve sine drømmer ut og ikke vært noe begrenset av synet sitt. Akkurat slik du ser Annelie Pompe gjør her hvor hun dykker og lever sitt liv til det fulle.

Memira Annelie Pompe

Men hvordan skal man kunne forstå hvor bra en synskorrigerende operasjon er ? Det finnes utallige metoder og  det kan være vanskelig både å forstå hva forskjellen er mellom de og ikke minst hvilke resultater de skaper.  Dette er det viktig å ha innsikt i dersom man selv skal gjøre seg opp en formening om en synslaser operasjon relevant for deg.  

I dag finnes det ikke noen sentral database hvor resultatene etter synslaser samles for de ulike aktørene. Det som finnes av offentlige resultater er det som publiseres i ulike kliniske studier. Dog forskes det mye på refraktiv kirurgi (synskorrigerende operasjoner), og på nettet kan du finne statistikker.

Synsskarphet og  synsfeil er to av måleparametrene for  hvor presist  resultatet har blitt etter behandlingen.

Her kan du lese mer om hva som er forskjellen mellom disse to parametrene.

 Synsskarpheten

Angis i en skala som går fra 0 til ca. 1,5 og der 1,0 er «normal synsskarphet». I en ny internasjonal sammenstilling av studier gjort på 67 893 laseropererte øyne, havnet 90,8% av disse på en  synsskarphet på 1,0 eller bedre og hele 99,5% havnet på en synsskarphet på 0,5 eller ennå bedre enn det.* Med andre ord, blir synsskarpheten svært bra etter en laserbehandling.

Synsfeil

Størrelsen på synsfeilen angis i dioptrier. Det gjelder uansett om du er nærsynt, langsynt eller har skjeve hornhinner. I refraktive studier oppgis oftest resultatene i forhold til gjenværende synsfeil/reststyrke  innenfor en halv eller en dioptri.  I den samme internasjonale studien som over, havnet 90,9% av de opererte øynene innenfor +/-0.5D og 98,6% innenfor +/-1.0D * *

Hva kan du forvente deg hos Memira?

For å oppgi hvor nøyaktig en synskorrigerende operasjon er, oppgis det ofte hvor mange som etter første operasjon havner innenfor +/- 0,5D. Å havne innenfor dette intervallet anses som svært presist, og de aller fleste i denne gruppen har god  synsskarphet uten korreksjon med briller eller linser.

Memira sine resultater fra synslaserbehandlingene overvåkes fortløpende av vår kvalitetsavdeling.  Resultatene sammenstilles og sammenlignes med internasjonale standarder . Hver enkelt behandling som vi gjør kontrolleres og  følges nøye, i forbindelse med blant annet våre kundeundersøkelser.  Her  oppsummerer vi resultatene 3 måneder etter operasjonen, og uten noen form for kompletterende behandling.

FS LASIK – Synsskarphet

Av drøyt 4800 øyne  undersøkt 3 måneder etter operasjonen, var resultatet følgende:

  • 91% hadde en synsskarphet på 1.0 eller bedre
  • 99,5% hadde en synsskarphet på 0.5 eller bedre

Våre tall tilsvarer helt de resultatene som presenteres i internasjonale studier(2*). Det viser også at  FS-Lasik er en standardisert og sikker operasjonsmetode.

FS LASIK – Restsynsfeil

En sammenstilling av ca 3500 øyne operert med FS-LASIK viser følgende resultat:

  • 93,3% havnet innenfor en  halv dioptri (+/- 0.5D)
  • 98,9% havnet innenfor en dioptri (+/- 1.0D)

Med andre ord, leverer vi i Memira et bedre resultat enn det de internasjonale studiene viser. Det er også verdt å nevne at vi løser restsynsfeil med kompletterende behandlinger og at det er inkludert i prisen du betaler.

Smart tips til deg!

Uansett hvem du velger til å gjøre din synslaser behandling, kan det være et godt råd å sjekke ut statistikk over behandlingsresultatet til den du velger. Det sikrer at du velger en klinikk som leverer i henhold til dine forventninger, og ikke minst i henhold til det du kan forvente deg at refraktiv kirurgi av i dag skal levere.

 

*/**Kilde: Helga P. Sandoval et.al. Modern laser in situ keratomileusis outcomes; J Cataract Refrac Surg 2016; 42:1224-1234 Q 2016 ASCRS and ESCRS