Barns syn

En sentral del i barnets synsutvikling er at synet stimuleres ved at barnet får bruke sine øyne. På samme vis som voksne, kan også barn rammes av synsfeil som langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner. Skjeling er også en tilstand som oftest oppstår i løpet av barndommen. Hos barn er det ekstra viktig å fange opp problem med synet tidlig siden øynene og synet er under utvikling.

Barns synsutvikling

Under fosterutviklingen er synet det siste som utvikles. Et nyfødt barn ser veldig tåkete og blikket er ustabilt. Synet utvikles dog svært raskt og allerede etter noen dager kan barnet oftest fokusere på sine foreldres ansikt. Etter noen uker kan barnet skape øyekontakt, samt følge med blikket en bevegelig enhet på nær avstand. Når barnet er 2-3 måneder gammelt, kan blikket følge en bevegelig enhet på litt lenger avstand, 2-3 meter bort. Ved 6-10 måneders alder undersøker barnet nygsjerrig ting på nært hold.
I 4-årsaldern har barnet vanligvis en synskarphet som er nesten like god som hos en voksen. Men synet fortsetter å utvikles frem til barnet er i 10-årsalderen.

Synsfeil hos barn

De fleste barn blir født langsynet, men har også en god evne til å akkomodere (stille inn synsskarpheten). Dette medfører at langsyntheten oftest ikke gir noe problemer. I skolealderen bruker langsyntheten minske. I blant kan dog barn trenge briller for at ikke synsfeilen skal påvirke synsutviklingen . I visse tilfeller kan til og med langsyntheten medføre at barnet begynner å skjele, som igjen kan kreve behandling. Det er viktig for foreldre å være oppmerksom på om barnet bare benytter det ene øyet eller viser andre tegn på synsproblem.

Nærsynthet og skjeve hornhinner er ofte arvelige synsfeil som noen ganger fremtrer i tidlig alder. Om du som foreldre selv er nærsynt eller har skjeve hornhinner, er det viktig å være ekstra oppmerksom på om ditt barn viser tegn på disse synsfeilene. Noen eksempel på på tegn til synsfeil kan være dersom barnet ditt ofte har hodepine, myser med øynene eller setter seg nær tvèn. Skjeve hornhinner kan også gi problemer med å se skarpt på nært hold.
I takt med økende bruk av skjermenheter, rammes også flere og flere barn og unge av trøtte og anstrengte øyne. Terminologien for disse øyeproblemen er astenopiske problem og vanlige symptom er øyetretthet, hodepine, lyssensitiv samt at øynene svir og kjennes tørre. Det er viktig å søke hjelp hos en spesialist ved mistanke om astenopiske problem hos ditt barn.

Synsundersøkelse for barn

I Norge undersøkes synet hos barn tidlig og kontinuerlig gjennom oppveksten hvilket medfører at eventuelle syns- eller øyeproblemer ofte kan oppdages og behandles i tide.

Allerede når barnet er nyfødt gjøres en første undersøkelse for å kontrollere at alt ser ut som det skal. Når barnet er seks måneder gammelt gjøres en undersøkelse for å kontrollere om det kan følge en ting med blikket, ikke myser og at øynene reagerer på lys.
Synsundersøkelser gjøres deretter på 4-årskontrollen samt når barnet er i skolealder. Du som foreldre kan også kontakte en optiker eller øyelege dersom du mistenker at ditt barn kan ha en synsfeil eller andre problemer emd synet.

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636