Kundefornøydhet
– svært viktig for oss!

  • Vi måler kundefornøydhet kontinuerlig
  • Resultatene bruker til optimalisering av rutiner og prosesser
  • Høy kundefornøydhet, men bestreber alltid å bli bedre

Kundeundersøkelser – for å fange opp din opplevelse, samt finne ut om det er noe vi må forbedre

Har du fått et spørreskjema fra oss? I så fall er alt helt i orden. Her kan du lese litt mer om de ulike undersøkelsene vi gjør overfor våre kunder.

Vi i Memira skal være kvalitetledende i alle ledd , både når deg gjelder hvordan kunde blir møtt av oss, kliniske resultater og kundefornøydhet. Kvalitetsledende innebærer at vi tilfredsstiller dine og andre kunders krav, behov og forventninger på  beste vis ved at vi  på et trygt og engasjerende vis leverer kliniske resultat, service og kundefornøydhet på høyeste nivå. Dette er vårt kvalitetsmål og for å sikre at vi lever opp til det, får du som kunde hos oss muligheten til  å gi oss din tilbakemelding på hvordan du har opplevd reisen med oss.

Trygt og sikkert

For oss er det viktig at du kjenner deg trygg når du besvarer et spørreskjema fra oss, samt at du er trygg på at den er fra oss. Vi samarbeider med MarketDirection  når det gjelder  gjennomføringen av denne undersøkelsen. De håndterer utsendingen av undersøkelsen og samler sammen resultatene på vegne av oss. Både vi i Memira og  MarketDirection er naturlig nok forpliktet til å følge alle lover og regler rundt Personvern og GDPR. All håndtering skjer selvsagt med fullstendig diskresjon. Den informasjonen som samles inn, kommer ikke til å bli benyttet i markedsføringsøyemed, selges videre eller deles videre til noen annen tredjepart. I invitasjonene til undersøkelsen, samt personopplysningsinformasjonen som finnes med gjennom lenker, kan du lese hvordan vi håndterer personopplysninger.

I våre spørreskjemaer spør vi aldri etter kontoopplysninger eller sensitiv informasjon. Den informasjonen som  vi behandler er i hovedvekt e-post, navn og kunde-id. De skjemaene som sendes ut er rettet personlig til den som får den, og ikke til noen annen. Vi ønsker altså kun svar fra den som har hatt en kunderelasjon med oss. Det er selvsagt frivillig å delta, og du kan også avregistrere deg fra fremtidige spørreundersøkelser om du ønsker det. Men vit det at dine svar er viktige for oss og kun til det beste for deg og alle våre øvrige kunder.

Aktuelle kundeundersøkelser som gjennomføres

Vi sender ut 3 ulike spørreskjemaer:

  • Til deg som er operert hos oss: 3 måneder etter gjennomført operasjon
  • Til deg som er operert hos oss: 12 måneder etter gjennomført operasjon
  • Til deg som bare har gjort en undersøkelse hos oss: 1 måned etter gjennomført undersøkelse

Med de løpende kundeundersøkelsene utvikler og tilpasser vi vår virksomhet etter de ønsker, krav og forventninger som du og andre kunder har. Resultatet gjør det mulig for oss å sikre kvaliteten samt fange opplevelser og eventuelle funderinger som finnes. Vi setter pris på at du svarer helt ærlig og oppriktig slik at vi får ditt reelle bilde. Dette ser vi på som den viktigste tilbakemeldingen for å levere et best mulig produkt til markedet.

Tilbakemelding på resultatene

Med jevne mellomrom  sender vi enten ut resultatene fra undersøkelsene til alle de som har svart, eller vi publiserer funnene her på våre nettsider. Gjennom dette ønsker vi å vise at vi tar  tilbakemeldingene deres på  største alvor i å utvikle virksomheten vår til det beste for våre kunder.

Ett eksempel finner du i denne grafen, som viser  hvor fornøyde våre øyelaserkunder er med den behandlingen de har fått hos oss:

Her finner du de seneste resultatene.

Spørsmål?

Har du noen spørsmål om disse undersøkelsene, kan du gjerne sende oss en  mail på kundesenter.norge@memira.no eller ringe oss på 800 22 636, eller evt.  maile til MarketDirection – ved tekniske spørsmål: info[at]marketdirection.se  eller ved spørsmål relatert til personvernshåndtering:  gdpr[at]marketdirection.se

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636

Ring oss

Kundeservice
Man – Fre 08:00 – 15:30
23 96 03 92

Stille et spørsmål

Lære mer

Gratis brosjyre
Last ned

Se prisene våre
Pris øyelaser
Pris linsebytte

Book en undersøkelse
Book nå