Dr Eivind Støle

  • Auktorisert lege, spesialist på øyesykdommer
  • Videreutdanning innen refraktiv kirurgi
  • Over 15 000 utførte øyeoperasjoner

Arbeidserfaring

Eivind Støle har vært øyelege hos Memira siden 2008 og jobber ved klinikken i Stavanger. Dr Støle har tidligere vært overlege ved øyeavd. Stavanger universitetssykehus og har 20 års erfaring innen fremre segment kirurgi.

Utdanning

Eivind Støle er utdannet cand med fra universitet i Oslo 1989, deretter turnuslege ved Stokmarknes sykehus og hos kommunelegen i Sortland. Utdannet som spesialist i øyesykdommer fra Haukeland universitetssykehus og sentralsjukehuset i Rogaland med spesialist godkjenning i 1997. Spesialistgodkjenning innen øyesydommer i Danmark/Sverige siden 1997.

Foreninger og medlemskap

  • Den nroske legeforening (Norsk oftalmologisk forening)
  • American Acadey of Opthalmology
  • European Soceity of Cataract and Refractive Surgeons
Dr Eivind Støle