Dr David Simonsen

  • Eksamen fra UIT i 1986
  • Assistentlege Øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset 1989-1992
  • Assistentlege Øyeavdelingen ved UNN  1992-1994
  • Overlege Øyeavdelingen Nordlandssykehuset 1994-2003
  • Avtalepraksis/driftstilskudd i Bodø fra 2003 med vanlig øyelegepraksis med stor andel cataractpasienter.
  • I helprivat regi i Klart Syn operasjoner med RLE/excimerlaser med PRK femtoLASIK/ICL
  • RLE operasjoner ved Synslaser fra ca 2015-2019