Dr Bjart Dysthe

  • Auktorisert lege, spesialist på øyesykdommer
  • Videreutdanning innen refraktiv kirurgi
  • Over 50 000 utførte øyeoperasjoner

Arbeidserfaring

Dr. Dysthe startet forløperen til Memira, Norsk Synskirurgi. Han gjennomførte den aller første synslaseroperasjonen i Norge i 1990, og jobber i dag for Memira i Norge. Dr. Dysthe har tidligere jobbet som overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I tillegg til å være kirurg hos Memira driver Dr. Dysthe også en egen øyelegepraksis.

Utdanning

Dr. Dysthe er utdannet allmennlege ved Universitet i Oslo. Han utførte sin spesialistutdannelse i øyesykdommer ved St. Olavs hospital i Trondheim, og var ferdig utdannet øyelege i 1985. Han har sin videreutdannelse innen fagfeltet refraktiv kirurgi fra USA og Tyskland.

Foreninger og medlemskap

  • Den Norske legeforening
  • Norsk Oftalmologisk forening
  • European Soceity of Cataract and Refractive Surgeons
Dr Bjart Dysthe