Dr. Alexander Thrane

  • Autorisert øyelege i Norge og Sverige, spesialist på grå og grønn stær
  • Videreutdannet ved bl.a. London Vision Clinic i refraktiv kirurgi (PGDip)
  • Doktorgrad i avansert optikk fra Universitetene i Oslo og Rochester (NY)
  • Har utført mer enn 10 000 øyeoperasjoner


Arbeidserfaring

Dr. Alexander Thrane startet å jobbe for Memira i 2021. Han arbeidet som overlege på Haukeland Universitetssykehus fram til 2019 og har vært øyekirurg for andre private aktører i Norge med fokus på grå og grønn stær.

Utdannelse

Dr. Alexander Thrane fullførte legeutdanningen ved Universitet i Leicester (UK). Han gjennomførte sin turnustjeneste ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Øyespesialisering ble gjennomført ved Oslo og Haukeland Universitetssykehus. Europeisk spesialisteksamen ble avlagt i Paris i 2015 (Fellow of the European Board of Ophthalmology). Dr. Thrane har også en doktorgrad i avansert optikk fra Universitetene i Oslo og Rochester (NY), og hadde bistilling som ass. professor ved Universitetet i København frem til 2020. Subspesialisering i refraktiv kirurgi ble utført i regi London Vision Clinic og Universitetet i Ulster i 2019 (PGDip).  

Foreninger og medlemskap

  • Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBO)
  • European Society of Cataract and Refractive Surgeons
  • European Glaucoma Society
  • Norsk oftalmologisk forening
  • Right to Sight (styremedlem)
Øyekirurg Alexander Thrane
Dr. Alexander Thrane