Fått med deg dette akkurat nå? Undersøkelse kun 99 kr. Book din tid i dag!

Undersøkelsen

Få svar på hvilken operasjonsmetode som er best for deg og din synsfeil.

Dette skjer på undersøkelsen

Det er vår klinikkansvarlige som tar imot deg og viser deg til rette når du først kommer til oss i Memira.
Den første målingen vi gjør er å måle tykkelsen på din hornhinne. Resultatet av den målingen avgjør hvilken lasermetode som er mulig å gjøre på akkurat dine øyne.
Autorefraktoren kjenner du kanskje igjen fra undersøkelser hos en vanlig optiker? Denne måler opp synsstyrken din samt eventuelt om du har skjeve hornhinner og hvordan topografien ser ut.
Ved hjelp fra et mikroskop kan optikeren undersøke øyets ulike strukturer for å se om det finnes forandringer som eventuelt kan være til hinder for operasjon hos oss.
Dersom du kan opereres og ønsker å gjøre det, avtaler vi et tidspunkt for operasjonen. Fra vår klinikkansvarlige vil du få med deg viktig informasjon som det er nødvendig at du leser og signerer på før inngrepet.

Dette er en grundig undersøkelse av din synsfeil og dine øyne. Den tar ca 1 time og du møter en av våre spesialutdannede optikere som gjennomfører denne undersøkelsen. Optikeren vil gjøre grundige målinger og analyser for å finne ut om vi kan behandle din synsfeil og videre hvilken metode som er best egnet for deg.

Vi måler din synsfeil og kontrollerer at synet er stabilt. Vi kartlegger hornhinnens krumninger og struktur (topografi), samt tykkelsen på hornhinnen. Alt dette må gjøres for at vi skal kunne komme frem til en konklusjon om hva som er den beste løsningen for deg. Trykket i øyet blir målt og hele hornhinnen undersøkes med mikroskop. Ut fra en personlig samtale, vil optikeren dessuten kartlegge dine synsbehov og avstemme dine forventninger til en operasjon. Bruker du kontaktlinser daglig, vil du i forkant av undersøkelsen bli bedt om å pause bruken av linser i noen dager og heller bruke briller. Dette slik at vi skal få gjort best mulige målinger.

Vi gjør alltid disse grundige undersøkelsene før vi tilbyr behandlinger. I første møte med oss vil du få all den informasjonen du trenger for å ta den endelige beslutningen om du vil gjennomføre en operasjon. Undersøkelsen er helt uforpliktende, og du trenger ikke ha bestemt deg for hva du ønsker å gjøre når du kommer til oss for første gang.

Det er naturlig å ha mange spørsmål før du avgjør om en operasjon er det rette for deg. Noter gjerne ned spørsmålene dine før du kommer til oss, slik at du er trygg på å få svar på alt du lurer på.

Hvem gjør undersøkelsen i Memira?

Ved den første undersøkelsen får du møte en spesialutdannet optiker. Det er han eller hun som først bedømmer om du kan gjøre en operasjon, og i så fall hvilken metode som passer deg og din synsfeil best.

Etter dette besøket treffer du neste gang legen som gjør en egen uavhengig undersøkelse av deg. Optikeren har spesialistkunnskaper om synet, og legen om øyet. Vi opererer bare dersom både optikeren og legen konkluderer med at en operasjon kan gjøres på ditt syn uten unødig risiko. Dette gir deg en større trygghet enn du får hos visse andre klinikker hvor de kun har en lege som gjennomfører undersøkelsen før en operasjon.

 

Book undersøkelse