Synsnerven (nervus opticus)

Synsnerven er den nerven som overfører synsinntrykk fra netthinnen til hjernen. Den er en bunt nervetråder som går fra hvert øye og til slutt når synssenteret i hjernen. Hver synsnerve inneholder cirka en million nervefibre, hvilket er utskudd (axoner) fra ikke-lyssensitive celler i netthinnen (ganglieceller).

Synsnerven leder synsinntrykk til synssentrum i hjernen.

Synsnerven har sine røtter i hjernen

Synsnerven blir omtalt som en av kroppens såkalte kranialnerver, som er nerver som har sine røtter i hjernen eller hjernestammen. Vi har tolv kranialnerver som alle er nummererte etter hvor på hjernen eller hjernestammen de utgår fra. Synsnerven regnes som den andre kranialnerven.

Synsinntrykkenes reise gjennom synsnerven

Synscellene i netthinnen tar i mot og registrerer lyset som kommer inn i øyet. De omdanner videre lyset til nerveimpulser som via synsnerven sendes til hjernens synssenter, lokalisert i bakhodelappen. Først der tolkes inntrykk og bilder av det du ser. Informasjonen har dog blitt bearbeidet på flere vis på sin vei gjennom synsbanen. Først blir inntrykkene fra over 130 millioner synsceller komprimert for å få plass i synsnervens cirka en million nervetråder. Nerveimpulsene sendes ut fra øyet gjennom den blinde flekken (papillen) bak i øyet, hvor synsnerven dannes. Ved synsnervekrysningen (chiasma opticum) møtes synsnervene fra hvert øye, og cirka halvparten av hver enkelt synsnerves nervetråder krysser over til den andre siden. Slik samles synsinntrykk fra høyre og venstre fra begge øyne i samme hjernehalvdel. Deretter føres informasjonen videre, og til slutt når signalene hjernens synssenter hvor informasjonen bearbeides og oppfattes (du ser!).

Ingen synsnerve – ingen overføring av synsinntrykk

Synsnerven er med andre ord en svært viktig komponent for synet. Uten synsnerven vil ingen synsinntrykk kunne transporteres til, og tolkes av hjernen. Dersom det oppstår en skade på synsnerven kan den ikke overføre synsinntrykk som den skal og da blir synet dårligere. Ett eksempel på en øyesykdom som kan skade synsnerven er glaukom.

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636