Glaukom (grønn stær)

Glaukom er en øyesykdom hvor synsnerven blir skadet, som oftest pågrunn av et forhøyet øyetrykk. Tilstanden kan oppstå akutt, men det vanligste er et langsomt forløp. Glaukom rammer i stor grad eldre mennesker, og siden symptomene oppstår gradvis, kan det gå lang tid før sykdommen oppdages. Diagnostisert glaukom er viktig å behandle omgående siden sykdommen fører til dårligere syn.

Glaukom oppstår ofte på grunn av at et høyt øyetrykk skaper skader på synsnerven.

Glaukom, eller grønn stær som det også kalles, starter oftest på den ene øyet, men fortsetter som regel også på det andre.

Årsaker til glaukom / grønn stær

Inne i øyet produseres det kontinuerlig en væske som kalles kammervannet. For at lyset skal slippe uforstyrret inn i øyet, er den mange av øyets bestanddeler som ikke har egen blodtilførsel. Isteden tar kammervannet seg av næringstransporten til dette vevet, i tillegg til at det opprettholder et jevnt trykk i øyet.

Nytt kammervann skal produseres i jevn takt med at det transporteres ut av øyet gjennom tynne kanaler i kammervinkelen. Dersom det produseres mer kammervann enn hva som ledes ut gjennom kanalene, øker øyetrykket. Dersom øyetrykket blir høyt, kan det oppstå skader på synsnerven, som i sin tur vil medføre synsbortfall.

Høyt trykk i øyet er altså en av årsakene til glaukom, men øyesykdommen forekommer også hos personer med normalt øyetrykk (normaltrykkesglaukom NTG). Den eksakte årsaken til glaukom er altså ikke helt klarlagt, men det viser seg at også ved NTG hjelper det på tilstanden å senke øyetrykket. Man mistenker at blodsirkulasjon og eventuell sykdom i blodårene spiller en faktor. NTG oppdages gjennom undersøkelse av synsnerven og måling av synsfeltet.

Symptomer på glaukom /grønn stær

Det finnes to typer glaukom. Symptomene er ulike avhengig av hvilken type glaukom man har.

Akutt glaukom (trangvinkel glaukom) oppstår dersom trykkforandringene i øyet skjer plutselig. Typiske symptomer er smerte og kraftig røde øyne. Du får en synsreduksjon og kan se lyskjegler rundt lamper eller andre lyskilder. Hodepine og ubehag hører også med til symptomene ved akutt glaukom.

Kronisk glaukom (åpen-vinkel glaukom) er den mer vanlige formen for glaukom, og rammer i hovedvekt eldre mennesker. Sykdomsforløpet er langsomt og symptomene kommer ofte gradvis. De første symptomene er ofte synsutfall i sidesynet, eller at synet forsvinner på flere ulike steder i synsfeltet, som flekker.

Behandling av glaukom / grønn stær

Skader som har oppstått på synsnerven, kan ikke repareres, men for å bremse sykdomsforløpet er det viktig at man raskt får satt i gang med behandling. Behandlingen går ut på å senke trykket i øyet og på det viset unngå ytterligere skader på synsnerven. Dette gjøres først og fremst med trykksenkende øyedråper, men i noen tilfeller kan det være nødvendig med laserbehandling eller operasjon for å senke trykket. Glaukom antas å ha en arvelig faktor. Derfor bør personer som har familiemedlemmer med glaukom, undersøkes regelmessig for dette etter man har fylt 40 år. Ved en kontroll undersøker øyelegen både øyetrykket, synsfeltet og synsnerven.

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636

Ring oss

Kundeservice
Man – Fre 08:00 – 15:30
23 96 03 92

Stille et spørsmål

Lære mer

Gratis brosjyre
Last ned

Se prisene våre
Pris øyelaser
Pris linsebytte

Book en undersøkelse
Book nå