Diabetes retinopati

Diabetes retinopati betyr at det har oppstått forandringer i øyets netthinne på grunn av diabetes. Diabetes retinopati kan lede til plutselig eller gradvis synsnedsetting. Forandringene er vanskelig å oppdage selv, siden de i starten ikke gir noen symptomer i hele tatt. Derfor er det viktig at man som diabetiker går til regelmessige undersøkelser av netthinnen.

Diabetesretinopati kan skape blødninger i netthinnen.

Som følge av diabetes type 1 eller diabetes type 2, kan blodkarene i netthinnen forandres. Diabetes retinopati kan lede til blødninger i netthinnen og hevelse i den gule flekken, hvilket medfører at man kan få nedsatt syn.

Årsaker til diabetesretinopati

Diabetes påvirker blodsukkeret i kroppen, som igjen kan påvirke alle kroppens blodkar. I netthinnen finnes det små blodkar som er sensitive og kan ta skade av høyt blodsukker eller blodtrykk. Dersom disse blodkarene svekkes, kan de mislykkes i å opprettholde nødvendig blodtilførsel eller begynne å lekke og gjennom det skape hevelse i den gule flekken. I noen tilfeller kan netthinnen også forsøke å kompensere de svekkede blodkarene ved å danne nye blodkar som er ennå mer sensitive og lett brister. Da kan det oppstå blødninger i netthinnen.

Symptomer på diabetesretinopati

Forandringer i netthinnen kan være helt symptomfrie i starten. Ofte er det ikke før forandringene har skapt blødninger eller hevelse på den gule flekken at symptomene oppstår.

Dersom forandringene i netthinnen fører til hevelse i den gule flekken, påvirkes synsskarpheten. Den gule flekken er det området på netthinnen hvor synscellene sitter tettest og som sørger for at vi kan se detaljer (skarpsynet). Dersom hevelsen oppstår i den gule flekken, gir det symptomer som tåkesyn og nedsatt synsskarphet. Synsforverringene kan skje gradvis og de kan være vanskelige å oppdage i begynnelsen.

Ved blødninger i netthinnen, kan man få en plutselig synsnedsettelse med symptomer som bevegelige prikker, flekker, streker eller ringer i synsfeltet. Du kan oppleve at det oppstår lysglimt eller skygger i utkanten av synsfeltet, hvilket kan være et tegn på netthinneavløsning. Opplever du disse symptomene bør du umiddelbart ta kontakt med en øyeklinikk eller legevakten.

Behandling av diabetes retinopati

Å kontrollere og behandle sin diabetes er viktig for å forebygge følgesykdommer som diabetes retinopati. Det minsker risikoen, men forandringer i netthinnen kan oppstå selv om blodsukkernivåene, blodtrykk og lipider er gode. Derfor er det viktig å gå til regelmessige undersøkelser av netthinnen (øyebunnsundersøkelse). Dersom det ved en øyebunnsundersøkelse oppdages at man har alvorlige forandringer i netthinnen, må man sette i gang nødvendig behandling. Formålet med behandlingen er å bremse sykdomsforløpet. Metodene som benyttes for behandling er ulike avhengig av hvilken type av forandringer du har.

Om man har hevelse i den gule flekken eller det er utviklet nye blodkar i netthinnen, kan man få legemiddel injisert i øyet som behandling. Noen ganger behandles nye blodkar også med laser. Behandlingen kan stoppe tilveksten og gjøre at de nyskapte (og dårlige) blodkarene forvitrer.

I de tilfellene der laser- eller injeksjonsbehandling ikke er tilstrekkelig effektivt, kan man se seg nødt til å operere. Dette blir aktuelt dersom det viser seg at man har en blødning inn i glasslegemet som øyet ikke klarer å ta hånd om, eller det har oppstått vevsendringer som gir risiko for netthinneavløsning (PVD).

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636

Ring oss

Kundeservice
Man – Fre 08:00 – 15:30
23 96 03 92

Stille et spørsmål

Lære mer

Gratis brosjyre
Last ned

Se prisene våre
Pris øyelaser
Pris linsebytte

Book en undersøkelse
Book nå