Diabetes retinopati

Diabetes retinopati betyr at det har oppstått forandringer i øyets netthinne på grunn av diabetes. Diabetes retinopati kan lede til plutselig eller gradvis synsnedsetting. Forandringene er vanskelig å oppdage selv, siden de i starten ikke gir noen symptomer i hele tatt. Derfor er det viktig at man som diabetiker går til regelmessige undersøkelser av netthinnen.

Diabetesretinopati kan skape blødninger i netthinnen.

Som følge av diabetes type 1 eller diabetes type 2, kan blodkarene i netthinnen forandres. Diabetes retinopati kan lede til blødninger i netthinnen og hevelse i den gule flekken, hvilket medfører at man kan få nedsatt syn.

Årsaker til diabetesretinopati

Diabetes påvirker blodsukkeret i kroppen, som igjen kan påvirke alle kroppens blodkar. I netthinnen finnes det små blodkar som er sensitive og kan ta skade av høyt blodsukker eller blodtrykk. Dersom disse blodkarene svekkes, kan de mislykkes i å opprettholde nødvendig blodtilførsel eller begynne å lekke og gjennom det skape hevelse i den gule flekken. I noen tilfeller kan netthinnen også forsøke å kompensere de svekkede blodkarene ved å danne nye blodkar som er ennå mer sensitive og lett brister. Da kan det oppstå blødninger i netthinnen.

Symptomer på diabetesretinopati

Forandringer i netthinnen kan være helt symptomfrie i starten. Ofte er det ikke før forandringene har skapt blødninger eller hevelse på den gule flekken at symptomene oppstår.

Dersom forandringene i netthinnen fører til hevelse i den gule flekken, påvirkes synsskarpheten. Den gule flekken er det området på netthinnen hvor synscellene sitter tettest og som sørger for at vi kan se detaljer (skarpsynet). Dersom hevelsen oppstår i den gule flekken, gir det symptomer som tåkesyn og nedsatt synsskarphet. Synsforverringene kan skje gradvis og de kan være vanskelige å oppdage i begynnelsen.

Ved blødninger i netthinnen, kan man få en plutselig synsnedsettelse med symptomer som bevegelige prikker, flekker, streker eller ringer i synsfeltet. Du kan oppleve at det oppstår lysglimt eller skygger i utkanten av synsfeltet, hvilket kan være et tegn på netthinneavløsning. Opplever du disse symptomene bør du umiddelbart ta kontakt med en øyeklinikk eller legevakten.

Behandling av diabetes retinopati

Å kontrollere og behandle sin diabetes er viktig for å forebygge følgesykdommer som diabetes retinopati. Det minsker risikoen, men forandringer i netthinnen kan oppstå selv om blodsukkernivåene, blodtrykk og lipider er gode. Derfor er det viktig å gå til regelmessige undersøkelser av netthinnen (øyebunnsundersøkelse). Dersom det ved en øyebunnsundersøkelse oppdages at man har alvorlige forandringer i netthinnen, må man sette i gang nødvendig behandling. Formålet med behandlingen er å bremse sykdomsforløpet. Metodene som benyttes for behandling er ulike avhengig av hvilken type av forandringer du har.

Om man har hevelse i den gule flekken eller det er utviklet nye blodkar i netthinnen, kan man få legemiddel injisert i øyet som behandling. Noen ganger behandles nye blodkar også med laser. Behandlingen kan stoppe tilveksten og gjøre at de nyskapte (og dårlige) blodkarene forvitrer.

I de tilfellene der laser- eller injeksjonsbehandling ikke er tilstrekkelig effektivt, kan man se seg nødt til å operere. Dette blir aktuelt dersom det viser seg at man har en blødning inn i glasslegemet som øyet ikke klarer å ta hånd om, eller det har oppstått vevsendringer som gir risiko for netthinneavløsning (PVD).