Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

AMD er en øyesykdom som innebærer aldersforandringer i den gule flekken. Sykdommen medfører nedsatt synsskarphet, og rammer som regel eldre mennesker. Symptomene kan komme raskt, men den vanligste formen for AMD har et langsomt forløp med en gradvis forverring av synsskarpheten.

Det finnes to typer forandringer ved aldersrelatert makuladegenerasjon – tørre forandringer og våte forandringer.

Midt i øyets netthinne finnes det et lite område hvor synscellene sitter tettere enn på resten av netthinnen. Dette området kalles «den gule flekken» eller makula, og det er her skarpsynet sitter. Med alderen kan det oppstå forandringer i den gule flekken, hvilket kan bidra til at synsskarpheten blir dårligere. Sykdommen kan komme i begge øynene samtidig, men ofte oppstår forandringer i det ene øyet først.

Årsaker til AMD

Det skjer en gradvis naturlig svekkelse av synscellene med økende alder som ikke nødvendigvis skader synet, men som kan videreutvikle seg til AMD.

Derfor rammer AMD oftest eldre mennesker.  Den eksakte årsaken til aldersforandringer i den gule flekken er ikke helt klarlagt, men arvelige faktorer spiller en rolle og røyking og hjerte og karsykdommer ser ut til å øke risikoen for sykdommen. Det er også vist at riktig kosthold kan virke forbyggende på utviklingen.

Aldersrelatert makuladegerasjon deles inn i to typer: Tørr og våt type.

Tørr degenerasjon utvikler seg over lang tid, og fører til at synsceller i den gule flekken sakte svinner og slutter å formidle synsinntrykkene som de skal. Dette er den vanligste typen av aldersforandringer i den gule flekken.

Den tørre typen kan utvikle seg til våt degenerasjon, der det utvikles nye, skjøre blodkar bak netthinnen. Blod og væske fra disse skjøre blodkarene lekker inn under den gule flekken, og fører til en hevelse. Denne tilstanden er synstruende.

Symptomer på AMD

Sykdommen kan medføre svært nedsatt  sentralsyn/skarpsyn.

Dersom du rammes av tørr degenerasjon i den gule flekken, vil symptomene komme smygende, ofte over flere år. Synsskarpheten blir gradvis dårligere og man kan få problemer med å se detaljer. Å lese kan bli vanskeligere, siden deler av sentralsynet kan falle bort. Dette vil oppfattes som en eller flere flekker i sentrum av det du fester blikket på. Det kan også oppstå fargeforandringer. Dersom det kun er det ene øyet som er rammet, kan det gjøre avstandsbedømmingen dårligere.

Våte forandringer har et raskere sykdomsforløp og symptomene kan kommen nesten umiddelbart. Som en konsekvens av at den gule flekken har fått en hevelse ved våte degenereringer, kan det oppstå forvrengninger i synsfeltets sentrum. Objekter kan da se krokete eller forvrengte ut.

De som har tørr AMD bør jevnlig sjekke synet med et og et øye, der man ser på et rutenett (Amslers test) og kontrollere at alle linjene ser rette ut. Dersom linjene ser bøyde ut, må øyelege kontaktes.

Behandling av AMD

Dersom tørre forandringer utvikles i den gule flekken, finnes det ingen effektiv behandling. Men dersom forandringene oppdages tidlig, kan endrede kostholdsvaner med riktig vitamintilskudd redusere risikoen for utvikling til våt type.

Våt degenerasjon i den gule flekken, kan noen ganger behandles med legemiddel som injiseres i øyet for å stoppe tilveksten og ødelegge nye blodkar i netthinnen. Behandlingen må gjøres flere ganger for å nå ønsket resultat. Ved effektiv behandling minsker hevelsen i den gule flekken og sykdomsforløpet stoppes, og det kan til en viss grad også forekomme en bedring i synsevnen. Ved store eller langt utviklede forandringer vil dessverre ikke denne behandlingen være aktuell.

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636