Tørre øyne

Tørre øyne er et vanlig problem som oppstår på grunn av at øynene produserer for lite tårevæske, eller at det er for stor fordampning fra tårefilmen. Det er vanligere blant eldre folk, men kan ramme personer i alle aldre. Typiske symptomer er trøtte, irriterte og faktisk rennende øyne. Problemene er ofte kroniske, men kan lindres svært bra med riktig behandling.

Tørre øyne er ofte trøtte, irriterte og rennende.

Små kjertler i dine øyelokk og øyehuler produserer tårevæsken som skal spre seg ut som en tynn film på øynenes overflate. Dette kalles for tårefilmen, og den er en sammensetning av vann og fett som sammen bidrar til å holde øyet fuktig, samt beskytte det fra smuss og infeksjoner. Fettstoffene beskytter tårefilmen mot fordampning. Dersom kjertlene produserer for lite væske, eller dersom tårene ikke har riktig sammensetning, kan øynene bli tørre og irriterte.

Årsaker til tørre øyne

Med alderen avtar produksjonen av tårer, og derfor ser man oftere problemer med tørre øyne hos eldre mennesker. Tårenes sammensetning kan også endres og bli mindre gunstig. For eksempel kan tårekvaliteten påvirkes av at kjertene i øyelokkskanten som produserer fettstoffer til tårefilmen, blir tilstoppet. Dette vil redusere innholdet av fett i tårefilmen som i sin tur øker fordampningen.

  • Andre årsaker til tørre øyne kan være:
    – Sykdommer, som for eksempel Sjögrens syndrom
    – Bivirkninger fra visse legemidler
    – Tørre eller trekkfulle miljøer
    – Aktiviteter som er anstrengende for øynene og som medfører redusert blunkefrekvens, som for eksempel arbeid foran dataskjerm

Symptomer på tørre øyne

Symptomer på tørre øyne er at de kan kjennes trøtte og irriterte. Det kan føles sårt når du blunker, øynene kan renne og du kan kjenne deg sensitiv overfor sterkt lys. En del mennesker opplever også synsforstyrrelser og tåkesyn på grunn av tørre flekker eller områder på øyets overflate som påvirker den optiske kvaliteten til øyet.
Det at tørre øyne kan føre til at man får rennende øyne, virker merkelig og motsigende. Men øynene prøver å løse utfordringen med de tørre øynene ved hjelp av økt produksjon av tårevæske, som igjen kan resultere i rennende øyne. Tårene som kommer i den økte produksjonen inneholder ikke fettstoffer, så istedenfor å sikre en stabil film som dekker øyet renner den ut, og hindrer ikke uttørringen av øyets overflate. Noen ganger kan tørre øyne føre til betennelse og sårutvikling.

Behandling av tørre øyne

Problemer med tørre øyne er ofte kroniske, men kan lindres på ulike måter. Blant annet ved tåresubstitutt. Dette finnes reseptfritt både som dråper og øyesalve. Hvis det er fettstoffer som mangler i din tårefilm, kan varmebehandling og rengjøring av øyelokkskantene hjelpe. Dersom problemet er mengden tårevæske, kan det hjelpe å sette små plugger i tårekanalene som reduserer dreneringen av tårefilmen. Kosttilskudd av Omega 3 for eksempel i linfrøolje og å opprettholde en generell god væskebalanse i kroppen, er også råd som sies å kunne ha gunstig effekt på tørre øyne. Noen ganger kan blunkeøvelser og bevissthet rundt blunkefrekvens hjelpe. Er man svært plaget, kan reseptbelagte legemidler være til hjelp. Det kan være fornuftig å få kartlagt årsaken til hvorfor dine øyne er tørre, for eksempel hos en optiker med kompetanse på tørre øyne, for å sikre best mulig behandling.

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636