Pterygium

Pterygium ser ofte ut som en rødaktig triangel som vokser over det hvite i øyet. Det kan irritere øyet, og være opphav til tørrhetsfølelse og ubehag. Ubehaget kan ofte lindres med øyedråper, men i visse tilfeller kan det være behov for at pterygiumet opereres bort for at det ikke skal påvirke synet.

Pterygium ser ut som et rødaktig triangel som vokser på øyehviten.

Pterygium er en bindevevsinnvekst som utvikles i øyets bindehinne, som er den slimhinnen som dekker det hvite i øyet (sclera). Pterygiumet er ofte triangelformet og kan være flatt eller opphøyet. Noen ganger kan det vokse inn over en del av hornhinnen. Dette kan resultere i synsforstyrrelser.

Pterygium forsvinner ikke av seg selv, så hvis det medfører stort ubehag eller ved risiko for synspåvirkning, må det opereres bort.

Årsaker til pterygium

Den eksakte årsaken til pterygium er ikke kjent. Det er dog vanligere å se hos mennesker som bor nær ekvator, og kan være en respons på eksponering av mye sollys og vind, og med det kronisk tørrhet.

Symptomer på pterygium

Pterygium ser ofte ut som et blekt eller rødlig triangel som strekker seg fra øyekroken inn mot øyets midtpunkt. Oftest vokser den fra innerste øyekrok, men kan også oppstå fra den ytre. Symptomer som irritasjon og rødhet i øyet er vanlig ved pterygium. En del mennesker opplever også en sviende og kløende følelse. Synet påvirkes dersom pterygiumet vokser inn over hornhinnen og til slutt over pupillen. Trekk på hornhinnen fra pterygiumet vil også kunne skape skjeve hornhinner.

Behandling av pterygium

For å diagnostisere pterygium undersøker en øyelege øyet med et spaltelampemikroskop.

Om du har små ubehag og ikke risikerer at pterygiumet påvirker synet ditt, trengs ingen behandling. Irritasjon kan lindres med reseptfrie øyedråper eller salve. Noen ganger der symptomene kommer på grunn av en betennelse, kan man trenge reseptbelagte øyedråper for å redusere ubehaget.

Dersom pterygiumet vokser, kan det nå inn over pupillen. Derfor kan det være behov for å gå til jevnlige kontroller hos øyelegen. Dersom øyelegen er redd for at ditt pterygium kan påvirke synet ditt, trengs det operasjon. Det er dog forholdsvis vanlig med tilbakevekst etter en operasjon.

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636