Betennelse i synsnerven (optikusnevritt)

En betennelse i synsnerven rammer oftest bare det ene øyet, og medfører at synet på det øyet blir nedsatt. Synet påvirkes raskt, men graden av synsnedsettelse kan variere. Man kan se tåkete, få dårligere fargesyn og øyet kan kjennes ømt når man tar på det. En betennelse i synsnerven går ofte over av seg selv uten å etterlate noen varig synsskade.

Synsnerven leder synsinntrykk til synssentrum i hjernen.

Betennelse i synsnerven, optikusnevritt, er en tilstand som skaper en plutselig synsnedsettelse i det øyet som er rammet.

Synsnerven har som funksjon å transportere visuelle inntrykk fra øyet til hjernen. Når lysstrålene kommer inn i øyet, reagerer synscellene og sender nerveimpulser til hjernen via synsnerven. I hjernen tolkes informasjonen og bildene av det vi ser skapes. Dersom en betennelse oppstår i synsnerven, kan den ikke formidle synsinntrykkene som den skal, hvilket resulterer i nedsatt syn.

Årsaker til betennelse i synsnerven

Betennelse i synsnerven rammer oftere kvinner enn menn, men den eksakte årsaken til at betennelsen oppstår er ikke helt klarlagt. Man kan i visse tilfeller se en sammenheng mellom en betennelse i synsnerven og andre infeksjoner eller inflammatoriske sykdommer i kroppen. Andre sykdommer kan derfor antas å være en utløsende faktor, men en betennelse i synsnerven kan også oppstå helt isolert uten at personen har noen andre sykdommer eller betennelser i kroppen.

En betennelse i synsnerven kan ha en sammenheng med sykdommen multipel sklerose (MS).

Symptomer på betennelse i synsnerven

Ved en betennelse i synsnerven, blir synet nedsatt på det rammede øyet, men graden av nedsettelse kan være ulik fra person til person. Forløpet utvikler seg raskt og synsreduksjonen viser seg i løpet av få dager, noen ganger raskere.

Deler av synsfeltet kan bli tåkete eller falle bort. Fargesynet blir ofte dårligere, noe som kan være lett å oppdage ved å sammenligne øynene, siden det bare er det ene øyet som rammes.

Øyet kan også kjennes ømt og det kan gjøre vondt om du rører på øyet.

Behandling av betennelse i synsnerven

En betennelse i synsnerven går i de fleste tilfeller over av seg selv. Risikoen for vedvarende synsnedsettelse er liten så lenge betennelsen ikke kommer tilbake gjentatte ganger.

Kortisonbehandling kan i noen tilfeller benyttes for å dempe betennelsen. Om det har noen god effekt er ikke helt kartlagt.

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636