Support

Vi har flere ulike støttefunksjoner og avdelinger som skal støtte opp om arbeidet ute på klinikkene og ikke minst sørge for at kundene våre får den informasjon og kunnskap som de trenger til enhver tid. Samlet under rubrikken supportpersonal finner du vårt Kundesenter, vår Kvalitetsavdeling, Økonomiavdeling, HR og Ressurs, IT, Teknikk og Logistikk, Marked, Salg samt Ledergruppen.   Noen av medarbeiderne i supportfunksjonene sitter på hovedkontoret i Uppsala, noen på kontoret i Stockholm eller på klinikken i Oslo. Hvor den enkelte supportfunksjon er lokalisert, avhenger om  rollen skal dekke  Memira på tvers av alle  landene og  klinikkene, eller om rollen dekker et bestemt geografisk område/land.

Hos oss i Memira tilbys du en variert hverdag med høyt tempo og mye frihet under ansvar. supportfunksjonene. Sammen bidrar alle for å gjøre arbeidsdagene enklere for sine kolleger og våre kunder.