Memiras blogg

Trine Krogelien

Jeg ville fortsatt leve akkurat som i ungdommen, bare slippe problem med synet Det er helt fantastisk å være brillefri og jeg har fått et…
Les mer

Wigdis Håland

Jeg valgte å foreta en behandling fordi jeg var driflei av å ha briller. Dugg når jeg kam inn utenfra. Dugg når jeg lagde mat.…
Les mer