Charlotte og hennes syn

Vetrinæren Charlotte har fått det bedre og mer effektivt etter at hun korrigerte synsfeilen sin. Les mer om hennes spennende arbeidshverdag her.

Charlotte jobber til daglig som veterinær på Nesodden like utenfor Oslo, men samtidig har hun gjennom flere år jobbet som veterinær konsulent for både Norsk Folkehjelp og Universitetet i Melbourne.  Både jobben som veterinær, og ikke minst reiser ute fattige og urenslige/sårbare områder i verden, forstår vi er lettere dersom man slipper briller linser.

Etter min operasjon i fjor har alt gått på skinner med meg. Det har ikke vært et eneste skjær i sjøen, og jeg koser meg hver dag over å slippe brillene. Jeg kan se i mikroskop i felt, ta prøver av hundene ute i varmen uten at brillene sklir eller dugger, så jeg har kun positive ting å si om operasjonen.

Min opplevelse av Memira og operasjonen overgikk mine forventninger. Aldri tidligere har jeg fått en så nøye undersøkelse av mine øyne og mitt syn. Det gir trygghet. Videre ble jeg virkelig forberedt på det som skulle skje på operasjonsdagen og opplevelsene med nye linser i tiden etterpå. Når man har gått til det skritt å vurdert å ta en slik operasjon er det svært viktig å være realistisk og lese nøye gjennom den informasjonen man får i forkant. Min opplevelse var at alt som var beskrevet på forhånd som for eksempel at jeg ville trenge noe mere leselys var akkurat som forventet.

Jeg var på kveldsvakt samme dagen som jeg ble operert og opplevde ikke noe ubehag ved dette. Det tok ca 1-2 mnd før de nye linsene festet seg, og i den perioden var det ganske rart å se i mikroskop ettersom jeg kunne se mine egne linser i gjenspeilet og se at de nærmest «svømte» der inne. Jeg har ikke hatt noen ubehagelige opplevelser med operasjonen og er som sagt veldig fornøyd med resultatet og at jeg kan leve et aktivt liv uten briller.

Etter jeg fikk korrigert synet, har jeg  deltatt på et spennende forskningsprosjekter i Kambodsja rundt parasittsykdommer på hund og mennesker. I løpet av disse reisene og  selve jobben ute i feltet, har jeg virkelig erfart hvor viktig det er med et godt syn, uten behov for briller.  I løpet av dette prosjektet  tok jeg  prøver av totalt 750 hunder på ulike steder i Kambodsja, i tillegg til å gi disse hundene rabies vaksine som en del at et «rabies eradication program». Dette arbeidet har vært viktig, da Kambodsja er ett av de landene i Asia som har høyest forekomst av rabies tilfeller pr innbygger og samtidig ikke har klart å gjennomføre et slikt program fra myndighetenes side. Nå står nye oppdrag for tur i regi av FN reiser  hun til Mali for å inspisere tjenestehunder- helt uten briller i bagasjen.