Retinitis pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa er en fellesbetegnelse for flere øyesykdommer som rammer netthinnen. Som regel starter sykdommen med redusert mørkesyn og stadig innsnevret synsfelt som kan utvikle seg til tunnelsyn. Det varierer hvordan og i hvor stor grad synet påvirkes, men retinitis pigmentosa kan lede til alvorlig synsnedsettelse. Som regel blir ikke pasientene helt blinde.

Retinitis pigmentosa, eller RP som det ofte forkortes til, er sykdommer som gradvis ødelegger synscellene i netthinnen. Det finnes ulike typer av RP, som utvikles på ulike måter. Visse typer av RP utvikles raskt og kan lede til alvorlig synsskade allerede i yrkesaktiv alder. Andre varianter av sykdommen er mer stabile og kan forårsake mindre synsproblemer først når man blir eldre.

Årsaker til RP

RP er en genetisk defekt som fører til en degenerering av fotoreseptorene (synscellene) i øyets netthinne. Ulike genfeil kan gi ulike degenerative prosesser.

I netthinnen finnes det millioner av synsceller som deles inn i to ulike typer – staver og tapper. Stavene er mest lysømfintlige og er viktige for mørkesynet. Tappene er farge- og detaljfølsomme og sørger for sentralsyn, synsskarphet og fargesyn. Ved RP er det mest vanlig at stavene rammes og ødelegges gradvis, men noen typer rammer også tappene og altså sentralsynet.

Symptomer på RP

Det finnes som nevnt ulike typer av RP, og utviklingen og symptomene varierer mellom de ulike typene.

Dårligere mørkesyn er et symptom som vanligvis kommer tidlig ved RP. Årsaken er at den typen av synsceller som hjelper oss med å se i mørket – stavene – vanligvis er den første typen av synsceller som ødelegges. Økt lysfølsomhet hører også ofte med til de tidlige symptomene. Det perifere synet kan svekkes og gradvis reduseres helt til det kun er det sentrale synet som er tilbake. Dette oppleves som å titte gjennom et smalt rør, såkalt tunnelsyn.

Retinitis pigmentosa (RP) påvirker først det perifere synet og det oppleves da som at man ser gjennom et smalt rør (tunnellsyn).

Når sykdommen begynner å ødelegge typen av synsceller som kalles tapper, kan dette ses som små flekker i det sentrale synsfeltet. Flekkene vokser og blir større til flere tapper som blir ødelagt. Det sentrale synet kan påvirkes, og til slutt kan RP føre til blindhet.

Behandling av RP

Det pågår intensiv forskning for å finne effektive behandlinger for RP. Blant annet forskes det på muligheten for transplantasjon av synsceller og stamceller.

A-vitamin har i noen tilfeller vist seg å kunne bremse sykdomsforløpet noe, men en effektiv behandling som leger RP finnes ikke ennå.

Spør oss

Book tid

Se hvilke tider som er tilgjengelig akkurat nå

Eller book via telefon på 800 22 636

Ring oss

Kundeservice
Man – Fre 08:00 – 15:30
23 96 03 92

Stille et spørsmål

Lære mer

Gratis brosjyre
Last ned

Se prisene våre
Pris øyelaser
Pris linsebytte

Book en undersøkelse
Book nå