Resultat av Memiras forbrukerundersøkelse

Nordmennene ønsker garanti på deres øyeoperasjon!

På slutten av fjoråret, gjorde vi i Memira en undersøkelse for å få avdekket holdninger til syn og øyekirurgi. Vi fikk svært mange svar tilbake, som gir oss et godt bilde på hvordan man ser på dette med synsfeil og mulighet for øyeoperasjoner. Alle disse svarene gir oss et tydelig grunnlag for hva vi i Memira skal fokusere på fremover for å dekke kundens behov på best mulig måte.

Vi ser blant annet at det er et klart behov for mer kunnskap om både synets utvikling gjennom livet, og ikke minst hva en synskorrigerende operasjon innebærer både ut i fra selve inngrepet og hvilke risiko og bivirkninger et slikt inngrep kan medføre. Folk vet kort og godt for lite om hvilke muligheter som finnes for å løse de problemene de opplever med briller og linser i dag.

Denne kunnskapsdelingen vil vi jobbe ytterligere med på vår nettside, memira.no, sosiale kanaler og andre online-kanaler. Vi kommer til å utvikle kunnskapsprogrammer hvor man kan melde seg på for å få detaljert kunnskap om beste tema, i tillegg til informasjonsmøter og temakvelder ute hos klinikkene våre i hele landet.

Resultat er krystalklart:
Så mange som 77% ønsker å bli kvitt brillene eller linsene sine!

Men det skal litt til å ta steget. Det aller viktigste beslutningskriteriet for de fleste av disse 77 %, er trygghet og garanti for behandlingen.

Og akkurat når det kommer til kvalitet, står Memira meget sterkt. Vi arbeider daglig systematisk med å sikre kvaliteten i alle ledd ved de øyeoperasjoner vi tilbyr, og gjennomfører. I tillegg har vi klare styringsparametre på de enkelte undersøkelsene alle våre pasienter må gjennom. Dette slik at både våre faginstanser, og ikke minst du som pasient skal være helt trygg på at det behandlingsforslaget vi kommer frem til, er den beste løsningen for din synsfeil. Vi tar ikke unødvendig risiko på vegne av våre pasienter. Er optiker eller øyelege usikker på en synskorrigerende behandling vil være det beste for en pasient, vil man ikke bli operert hos oss på nåværende tidspunkt.

Det er vår Kvalitetsavdeling som er ansvarlig for disse prosessene. I Kvalitetsavdelingen sitter kvalitetssjef, medisinsk ansvarlig øyelege, optiker og sykepleier. I tillegg til å optimalisere vårt eget daglige arbeid, har også Kvalitetsavdelingen ansvaret for å følge internasjonal utvikling innen fagområdet vi jobber på. Gruppen følger hele tiden med på nye metoder, tekologi og annen utvikling i bransjen. Derfor kan du som kunde hos oss, kjenne deg helt trygg på at du får den type behandling som kan dokumenter best resultat totalt sett på det tidspunktet du tar din beslutning. Vi går aldri i gang med nye metoder, uten at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på resultat, og vi går ikke i gang med nye metoder som viser til et lavere resultat enn de behandlingene vi tilbyr pr i dag. Dette er også en del av Memiras garanti til deg som kunde. Vi kaller det Memira Trygghetsgaranti. 

Vi har allerede iverksatt noen initiativ for å dekke informasjonsbehovet, som ble avdekket i spørreundersøkelsen. Det er helt åpenbart at mye informasjon må til når man skal beslutte hvem som ”skal få lov til” å operere synet sitt. Du skal være helt trygg på at du gjør det rette valget ditt. Vi har derfor utarbeidet 10 punkter, som vi mener man bør tenke på før du gjør en øyeoperasjon, og det vil dukke opp mer nyttig informasjon fra oss i løpet av året.

Takk nok en gang for alle svarene vi har fått – det er kun i en god dialog med dere der ute i markedet, vi vil få sjanse til å løpende utvikle oss i takt med hva dere har behov for!

Last ned din brosjyre

Bestill time

Se oversikt over ledige timer hos din nærmeste klinikk

Eller bestill time via telefon på 23 96 03 92

Fortsett å lese

5 ting å glede seg til etter en øyelaseroperasjon

5 ting å glede seg til etter en øyelaseroperasjon

5 ting å glede seg til etter en øyelaseroperasjon Vi har spurt våre pasienter hva som har vært den største endringen i livet deres etter…

Les mer
Trygg og sikker synskorrigerende øyeoperasjon

Trygg og sikker synskorrigerende øyeoperasjon

Vår erfarne og velutdannede team har utført over 500 000 øyeoperasjoner. Vi er her for å hjelpe deg på reisen mot klarere syn og et…

Les mer
Fire grunner til leamus i øyet

Fire grunner til leamus i øyet

Fire grunner til leamus i øyet Opplever du av og til at øyelokket ditt hopper eller vibrerer litt? Her er fire mulige årsaker til disse…

Les mer

Vanlige spørsmål